درباره نشریه

به نام خداوند پروانه ها

خدای نسیم ایزد لاله ها

فصلنامه «مطالعات ادبیات و جامعه»- که در حال اخذ درجه علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و سپس وزارت علوم است- بر اساس ضرورت کنکاش در رابطه متقابل ادبیات و جامعه راه اندازی شده است و بنا دارد در سایه بهره گیری از صاحب نظران داخلی و اعضای هیات تحریریه بین المللی از کشورهای قطر، عمان، عراق و... با استفاده از مقالات فاخر و ارزشمند نویسندگان ارجمند و پژوهشگران داخلی و خارجی در راستای تبیین تعامل ادبیات و جامعه و تولید علم در این باره، گام بردارد. این نشریه در حال اخذ مجوز علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی است و در تلاش است که بتواند - به یاری حق- در اسرع وقت ممکن به درجه علمی-پژوهشی وزارت علوم مزین گردد. اطلاعات جزئی و اعضای هیات تحریریه مجله به شرح زیر است:

الف. صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد- گروه زبان و ادبیات عربی

ب. مدیر مسئول: دکتر کاظم عظیمی- استادیار زبان و ادبیات عربی- واحد خرم آباد

ج. سردبیر: دکتر فرهاد طهماسبی- دانشیار زبان و ادبیات عربی- واحد علوم و تحقیقات

د. اعضای هیات تحریریه داخلی:

1- دکتر جلال سخنور                             استاد زبان و ادبیات انگلیسی- واحد تهران شمال

2- دکتر مهدی ممتحن                           استاد زبان و ادبیات عربی- واحد جیرفت

3- دکتر فرهاد طهماسبی                       دانشیار زبان و ادبیات فارسی - واحد اسلامشهر

4- دکتر عباسعلی وفایی                        استاد زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه علامه طباطبایی

5- دکتر سیدمهدی مسبوق                   استاد زبان و ادبیات عربی- دانشگاه همدان

6- دکتر محمد رضا جوادی یگانه           دانشیار جامعه شناسی- دانشگاه تهران

7- دکتر شهریار نیازی                          دانشیار زبان و ادبیات عربی – دانشگاه تهران

8- دکتر کبری روشنفکر                       دانشیار زبان و ادبیات عربی – دانشگاه تربیت مدرس

9- دکتر شاهرخ حکمت                        دانشیار زبان و ادبیات فارسی- واحد اراک

هـ- اعضای هیات تحریریه بین الملل:

1- دکتر أحمد یوسف على                    استاد زبان و ادبیات عربی- دانشگاه قطر- قطر

2- دکتر سمیر ابراهیم حسن              استاد جامعه شناسی دانشگاه سلطان قابوس- عمان

3- دکتر هادی عبدالنبی التمیمی        استاد تاریخ و فرهنگ اسلامی – دانشگاه کوفه

4- دکتر زهره راسخ اسلامی              استاد زبان و فرهنگ فارسی- دانشگاه تگزاس آمریکا

هـ- ویراستار فارسی: دکتر علی فرداد

و- ویراستار انگلیسی: دکتر ابراهیم محمدی

ز- ویراستار عربی: دکتر حمیدرضا زهره ای