راهنمای نویسندگان

«بسمه تعالی»

نویسندگان محترم و پژوهشگران ارجمند:

با سلام و احترام، به استحضار می رساند که پیش از فرستادن مقاله، باید به عنوان  کاربر در پایگاه ثبت نام کنید. بنابراین، باید فرم عضویت پایگاه را تکمیل کنید. پس از ثبت نام لازم است از طریق نام کاربری و رمز ورود خود، وارد صفحه شخصی خود شوید و فرایند ثبت مقاله را به طور کامل انجام دهید. لازم به ذکر است که فقط مقالاتی در دستور کار مجله قرار می گیرند که به طور کامل و دقیق، براساس راهنمای زیر (راهنمای تدوین مقالات) تنظیم شده باشند.

راهنمای تدوین مقالات

الف- موضوعات مورد اهتمام مجله:

موضوعات مورد اهتمام مجله « مطالعات ادبیات و جامعه» برای چاپ مقاله به شرح زیر است و خارج از آن مقاله ای پذیرفته نمی شود مگر اینکه موضوعات به صورت ویژه نامه تعیین شود که در زمان مناسب، اطلاع رسانی خواهد شد:

الف. جامعه شناسی ادبی یا جامعه شناسی آفرینش ادبی، شامل؛

1-       جامعه شناسی محتوای آثار ادبی یا جامعه شناسی درون مایه

2-       بررسی اجتماعیات در ادبیات

3-       بررسی اندیشه های اجتماعی در ادبیات

4-       جامعه شناسی نقد اجتماعی یا جامعه شناسی متن ادبی

5-       جامعه شناسی انواع ادبی

6-       جامعه شناسی ساختارگرای تکوینی

7-       جامعه شناسی پدیدآور اثر ادبی

ب. جامعه شناسی پدیده ادبی، شامل؛

1-       جامعه شناسی تولید و نشر آثار ادبی

2-       جامعه شناسی خواندن خوانش و تاثیر آثار ادبی (عرضه، گزینش، دریافت یا ذوق ادبی)

ج- جامعه شناسی ادبیات فارسی و عربی، شامل؛

1-       جامعه شناسی ادبیات فارسی، ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در دو سطح الف و ب فوق الذکر

2-       جامعه شناسی ادبیات عربی، ادبیات مقاومت، ادبیات بیداری اسلامی در دو سطح الف و ب فوق الذکر

 

ب- ساختار و روش تهیّة مقالات: 

لازم است نویسندگان محترم، نکات زیر را در تنظیم مقاله رعایت فرمایند:

1- رسم‌الخط مقاله، بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده ­باشد و رعایت نیم­ فاصله در نوشتن واژه­ ها الزامی است. لینک دریافت شیوه نامۀ خط مصوب فرهنگستان:  http://www.persianacademy.ir/fa/das.asp

2– مقاله­ باید در 20 صفحة تایپ­ شده استاندارد در ابعاد قطع وزیری (حاشیۀ بالای صفحه 5/8 پایین صفحه 4/85 و حاشیۀ چپ و راست 4/5 سانتی­متر) و  با استفاده از برنامــۀ 2010 Word  یا نسخه بالاتر و قلم Badr Bold 13 (بدر سیاه) تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف­ها، 0/5 سانتی­متر باشد. (پاراگراف اول بعد از عنوان بدون تورفتگی تایپ شود)

3- معادل لاتین واژه­ ها و اصطلاحات نامأنوس درجلوی آنها و در داخل پرانتز و با قلم 12 فقط یک بار آورده شود.

4- عددنویسی فصول و بخش­ ها، از راست به چپ نوشته شود.

5- ابیات شعر در جدول و در وسط صفحه تایپ شود.

6- ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود:

صفحۀ اول: فقط شامل عنوان مقاله،  نام نویسنده یا نویسندگان، چکیده و واژه ­های کلیدی. (با قلم 12)

- عنوان : کوتاه ، جدید و دربردارندۀ بیان روشنی از موضوع مقاله باشد.

- نام نویسنده یا نویسندگان: در زیر عنوان و سمت  چپ نوشته شود و نام نویسندة عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود و در زیرنویس، مرتبۀ علمی و نام دانشگاه یا موسّسۀ مربوط به هریک از نویسندگان به ترتیب ذکر  شود. (نوشتن نام نویسندگان فقط پس از پذیرش مقاله و در فایلهای نهایی آماده چاپ ضروری است و ذکر نام نویسندگان در ابتدای ثبت مقاله، مانع ارسال مقالات به داوری است.)

- چکیده : باید در 150 تا 250 کلمه و به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی نوشته­ شود و باید شامل این موارد باشد: 

الف. مسأله/ موضوع    

ب. روش تحقیق

ج. فرضیه/ پرسش (فقط یک فرضیه یا پرسش)    

د. نتایج و یافته­ ها

– واژه­ های کلیدی : اساسی­ ترین واژه­ هایی است که مقاله حول محور آنها بحث می­ کند و مورد تأکید مقاله است و باید بین 3 تا 6 واژه باشد. در مقابل عنوان « واژه های کلیدی»، علامت (:) گذاشته شود و بعد از آن ، واژه­ های کلیدی  مورد نظر با علامت ویرگول (،) از هم جدا شوند. (با قلم 12 و سیاهbold)

صفحات بعدی: به ترتیب شامل:  1- مقدّمه؛ 2- چارچوب نظری/مدل مفهومی؛ 3- بحث و بررسی؛ 4- نتیجه­ گیری و کاربست؛ 5- یادداشت­ ها و توضیحات (در صورت وجود) 6- فهرست منابع و مآخذ به شرح زیر است:

1- مقدّمه: بستری است جهت آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی . در مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان می­ شود تا  فضای روشنی از متن بحث برای خواننده حاصل شود . همچنین ضروری است که بیان هدف­های پژوهشی در مقدّمۀ مقاله مدّ نظر قرار گیرد.

2- چهارچوب نظری/ مدل مفهومی: شامل مبانی تئوری و نظری که مقاله بر پایه آن نگاشته شده است.

3- بحث و بررسی: شامل توصیف، تبیین و تفسیر فرضیه یا استدلال و تحلیل پرسش مقاله در قالب

4- نتیجه­ گیری و کاربست: شامل ذکر فشردۀ یافته­ ها و نتایج تحقیق است.

5- یادداشت­ ها و توضیحات: شامل ِپیوست­ها، ضمائم، پی­ نوشت­ها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله نیست امّا در روشن ساختن موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می­رسد. (با قلم اندازه 12 تایپ شود)

6- فهرست منابع و مآخذ که شیوه نامه مورد تایید این مجله، آخرین ویرایش شیوه نامه ارجاع انجمن زبان مدرن (MLA) می باشد و از نویسندگان محترم انتظار می­ رود که در تدوین مقالة خود، موارد زیر را دقیقا لحاظ نموده و مقاله خود را از طریق سایت مجله ارسال فرمایند.

1- ارجاعات درون متنی: ارجاعات در داخل متن به صورت (نام خانوادگی مؤلّف، شمارۀ صفحه) و منابعی که بیش از دو مؤلف دارند، به صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران، شمارۀ صفحه) آورده­ شود. در مورد منابع غیر‌فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود.

- ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ «همان» استفاده شود: (همان: 50)

- نقل‌قول‌های مستقیم، داخل گیومه فارسی «» قرار داده شوند و نقل قول­های بیش از چهل واژه، به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم ‌سانتی‌متر) از طرف راست و (با قلم شمارة 12) درج شود.

- نقل قول خلاصه یا استنباط­ شده، به شکل مثال نوشته شود: (ن.ک: شفیعی،1375: 71) 

- نقل قول برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشته شود: (ایگلتون، به نقل از مخبر،1371: 5-144)

2- روش تنظیم فهرست منابع؛ فقط منابعی که در متن مقاله به آنها ارجاع داده شده است در پایان مقاله و قبل از چکیده انگلیسی به صورت الفبایی طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA) و به شرح زیر نوشته شود:

1- انواع کتاب « طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA)»

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده: عنوان کتاب (به صورت ایرانیک). محل نشر: ناشر. نوبت چاپ. سال نشر.

مثال= حافظ نیا، محمد رضا: مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت. چاپ نوزدهم، 1392.

 

2- انواع مقاله « طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA)»

نام خانوادگی نویسنده، نام "عنوان مقاله" نام مجله، ناشر، دوره، شماره، (سال نشر): شماره صفحات مقاله

مثال= شبستری، معصومه: " گذری بر اشعار و خطبه های زبان رسای علوی؛ عمار یاسر" مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره 52، شماره 164، (1381): 366- 349.

 

3- منابع غیر چاپی « طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA)»

پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری

نام خانوادگی نویسنده، نام: عنوان پایان نامه. پایان نامه کارشناسی ارشد. نام دانشگاه. سال دفاع.

مثال= شبستری، معصومه: مفاهیم و ارزشهای انسانی در شعر ابوالقاسم ‌الشابی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران. 1375.

 

4- منابع الکترونیک « طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA)»

الف- وبسایت جامع یا پرتال

درون متنـی= (نام خانوادگی نویسنده/ ویرایشگر/ مترجم/عنوان مطلب) مثال= (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

نام خانوادگی نویسنده یا ویرایشگر یا مترجم، نام (در صورت وجود): عنوان مطلب. تاریخ آخرین به روز رسانی. نام صاحب امتیاز پرتال. نوع وبسایت. تاریخ نگارش مطلب (در صورت وجود). تاریخ دسترسی

 مثال= نقد و بررسی فیلم تک خال در چاله، به روز رسانی 5 اسفند 1393. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال تخصصی. 18 اسفند 1393. 17 فروردین 1394.

ب- وبسایت شخصی یا صفحه شخصی اینترنتی

درون متنـی= (نام خانوادگی نویسنده/ ویرایشگر/ مترجم/عنوان مطلب) مثال= (لاریجانی)

نام خانوادگی نویسنده یا ویرایشگر یا مترجم، نام (در صورت وجود): عنوان مطلب. تاریخ آخرین به روز رسانی. نام صاحب امتیاز پرتال. نوع وبسایت. تاریخ نگارش مطلب (در صورت وجود). تاریخ دسترسی

 مثال= رفع مشکلات مسلمان در گرو وحدت، به روز رسانی 15 اسفند 1393. پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی لاریجانی، پرتال تخصصی. 18 اسفند 1393. 17 فروردین 1394.

 

5- ارتباطات شخصی- « طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA)»

الف- ایمیل شخصی

درون متنـی= (نام خانوادگی نویسنده) مثال= ( رحیمی)

نام خانوادگی نویسنده، نام "موضوع ایمیل" نام و نام خانوادگی گیرنده ایمیل، تاریخ ارسال ایمیل. ایمیل شخصی.

 مثال= رحیمی، پیمان "درخواست ارسال اشعار" پویا امیری، 20 دیماه 1393. ایمیل شخصی

ب- مصاحبه شخصی

درون متنی= (نام خانوادگی مصاحبه شونده) مثال= (کاتوزیان)

نام خانوادگی مصاحبه شونده، نام. مصاحبه شخصی. تاریخ مصاحبه

 مثال= کاتوزیان، ناصر. مصاحبه شخصی. 4 مرداد 1390.

 

6- آثار ادبی- « طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA)»

الف- شعر از دیوان خودِ شاعر

درون متنی= (نام خانوادگی شاعر، شماره صفحه) مثال= (سپهری، 26)

نام خانوادگی شاعر، نام. "نام شعر" نام مجموعه اشعار/دیوان. محل نشر: ناشر. سال نشر. صفحه/ صفحات شعر مورد نظر.

 مثال= سپهری، سهراب. "زندگی خواب ها"  هشت کتاب. تهران: کتابخانه طهوری. چاپ پنجم. 1363. 36- 20

ب- داستان کوتاه از مجموعه داستان خودِ نویسنده

درون متنـی= (نام خانوادگی نویسنده، شماره صفحه) مثال=            (پیرزاد، 6)

نام خانوادگی نویسنده، نام. "نام داستان" نام مجموعه داستان. نام و نام خانوادگی ویراستار یا مصحح. محل نشر: ناشر. سال نشر. صفحه/ صفحات داستان مورد نظر.

 مثال= پیرزاد، زویا. "همسایه ها" سه کتاب. تهران: نشر مرکز. چاپ سی و هفتم. 1395. 7-6

 

د- راهنمای کلی نگارش

هر مقاله نیازمند اصلاحات نگارشی و ویرایشی، خصوصاً در به­کارگیری علائم سجاوندی است و لازم است که نویسندۀ محترم بر اساس جزوۀ «دستور خط فارسی» فرهنگستان زبان فارسی، مقاله خود را مورد بازنگری قرار دهند.

لینک دریافت شیوه نامۀ خط فرهنگستان : http://www.persianacademy.ir/fa/das.asp

 

هـ- یادآوری های مهّم

1- مقاله صرفا از طریق  ثبت نام در سامانة مجله و به صورت الکترونیک ارسال شود.

2- رسم الخطّ مورد قبول مجله و اصول نگارش باید بر اساس آخرین شیوه نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

3-  چنانچه مقاله ای فاقد هر یک از موارد بالا باشد، از دستور کار خارج می شود.

4 – حقّ چاپ هر مقاله،پس ­از پذیرش­ محفوظ­ است­ و نویسندگان در ابتدای ارسال مقاله متعهّد می شوند تا مشخّص شدن وضعیّت مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود، هیات تحریریّه در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار است .

5- مجله در اصلاح مقالاتی که نیاز به ویرایش داشته باشند،آزاد است.

6-آراء و نظریّه های مندرج در مجله، مبیّن نظر مدیران مجله و اعضای هیات تحریریه نیست.