راهنمای نویسندگان

«بسمه تعالی»

نویسندگان محترم و پژوهشگران ارجمند:

با سلام و تشکر از ارسال مقاله ارزشمندتان برای این مجله، به استحضار می رساند که پیش از فرستادن مقاله، باید به عنوان  کاربر در پایگاه ثبت نام کنید. بنابراین، باید فرم عضویت پایگاه را تکمیل کنید. پس از ثبت نام لازم است از طریق نام کاربری و رمز ورود خود، وارد صفحه شخصی خود شوید و فرایند ثبت مقاله را به طور کامل انجام دهید. لازم به ذکر است که فقط مقالاتی در دستور کار مجله قرار می گیرند که به طور کامل و دقیق، براساس راهنمای زیر (راهنمای تدوین مقالات) تنظیم شده باشند.

راهنمای تدوین مقالات

الف- موضوعات مورد اهتمام مجله:

موضوعات مورد اهتمام مجله « مطالعات ادبیات و جامعه» برای چاپ مقاله به شرح زیر است و خارج از آن مقاله ای پذیرفته نمی شود مگر اینکه موضوعات به صورت ویژه نامه تعیین شود که در زمان مناسب، اطلاع رسانی خواهد شد:

الف. جامعه شناسی ادبی یا جامعه شناسی آفرینش ادبی، شامل؛

1-       جامعه شناسی محتوای آثار ادبی یا جامعه شناسی درون مایه

2-       بررسی اجتماعیات در ادبیات

3-       بررسی اندیشه های اجتماعی در ادبیات

4-       جامعه شناسی نقد اجتماعی یا جامعه شناسی متن ادبی

5-       جامعه شناسی انواع ادبی

6-       جامعه شناسی ساختارگرای تکوینی

7-       جامعه شناسی پدیدآور اثر ادبی

ب. جامعه شناسی پدیده ادبی، شامل؛

1-       جامعه شناسی تولید و نشر آثار ادبی

2-       جامعه شناسی خواندن خوانش و تاثیر آثار ادبی (عرضه، گزینش، دریافت یا ذوق ادبی)

ج- جامعه شناسی ادبیات فارسی و عربی، شامل؛

1-       جامعه شناسی ادبیات فارسی، ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در دو سطح الف و ب فوق الذکر

2-       جامعه شناسی ادبیات عربی، ادبیات مقاومت، ادبیات بیداری اسلامی در دو سطح الف و ب فوق الذکر

 

ب- ساختار و روش تهیّة مقالات: 

لازم است نویسندگان محترم، نکات زیر را در تنظیم مقاله رعایت فرمایند:

1- رسم‌الخط مقاله، بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده ­باشد و رعایت نیم­ فاصله در نوشتن واژه­ ها الزامی است. لینک دریافت شیوه نامۀ خط مصوب فرهنگستان:  http://www.persianacademy.ir/fa/das.asp

2– مقاله­ باید در 20 صفحة تایپ­ شده استاندارد در ابعاد قطع وزیری (حاشیۀ بالای صفحه 5/8 پایین صفحه 4/85 و حاشیۀ چپ و راست 4/5 سانتی­متر) و  با استفاده از برنامــۀ 2010 Word  یا نسخه بالاتر و قلم Badr Bold 13 (بدر سیاه) تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف­ها، 0/5 سانتی­متر باشد. (پاراگراف اول بعد از عنوان بدون تورفتگی تایپ شود)

3- معادل لاتین واژه­ ها و اصطلاحات نامأنوس درجلوی آنها و در داخل پرانتز و با قلم 12 فقط یک بار آورده شود.

4- عددنویسی فصول و بخش­ ها، از راست به چپ نوشته شود.

5- ابیات شعر در جدول و در وسط صفحه تایپ شود.

6- ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود:

صفحۀ اول: فقط شامل عنوان مقاله،  نام نویسنده یا نویسندگان، چکیده و واژه ­های کلیدی. (با قلم 12)

- عنوان : کوتاه ، جدید و دربردارندۀ بیان روشنی از موضوع مقاله باشد.

- نام نویسنده یا نویسندگان: در زیر عنوان و سمت  چپ نوشته شود و نام نویسندة عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود و در زیرنویس، مرتبۀ علمی و نام دانشگاه یا موسّسۀ مربوط به هریک از نویسندگان به ترتیب ذکر  شود. (نوشتن نام نویسندگان فقط پس از پذیرش مقاله و در فایلهای نهایی آماده چاپ ضروری است و ذکر نام نویسندگان در ابتدای ثبت مقاله، مانع ارسال مقالات به داوری است.)

- چکیده : باید در 150 تا 250 کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته­ شود و شامل  الف. مسأله/ موضوع    ب. روش کار ج. فرضیه/ پرسش (فقط یک فرضیه یا پرسش)    د. نتایج و یافته­ ها باشد.

– واژه­ های کلیدی : اساسی­ ترین واژه­ هایی است که مقاله حول محور آنها بحث می­ کند و مورد تأکید مقاله است و باید بین 3 تا 6 واژه باشد. در مقابل عنوان « واژه های کلیدی»، علامت (:) گذاشته شود و بعد از آن ، واژه­ های کلیدی  مورد نظر با علامت ویرگول (،) از هم جدا شوند. (با قلم 12 و سیاهbold)

صفحات بعدی: به ترتیب شامل:  مقدّمه، بحث، نتیجه­ گیری، یادداشت­ ها و فهرست منابع و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

1- مقدّمه : مقدّمه،  بستری است جهت آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی . در مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان می­ شود تا  فضای روشنی از متن بحث برای خواننده حاصل شود . همچنین ضروری است که بیان هدف­های پژوهشی در مقدّمۀ مقاله مدّ نظر قرار گیرد. در نوشتن مقدمه، تقسیم­بندی و شماره­گذاری مقدمه به ترتیب زیر ضروری است:

عنوان مقدمه با شماره گذاری (بدین صورت:1- مقدمه) شامل بخشهای زیر است:

1-1- چیستی و تاریخچه موضوع (یک بند)

1-2- بیان مسئله و چالش مقاله (حداکثر دو بند)

1-3- پیشینۀ موضوع در داخل و خارج (حداکثر دو بند)

1-4- ایده و راه حل پیشنهادی یا ضرورت و اهمیت تحقیق (حداکثر دو بند)

1-5- روش انجام پژوهش (حداکثر دو بند)

1-6- فرضیه/ پرسش مقاله (فقط یک بند)

2- چهارچوب نظری/ مدل مفهومی: شامل مبانی تئوری و نظری که مقاله بر پایه آن نگاشته شده است.

3- بحث و بررسی: شامل توصیف، تبیین و تفسیر فرضیه یا استدلال و تحلیل پرسش مقاله در قالب

4- نتیجه­ گیری : شامل ذکر فشردۀ یافته­ ها و بحث است و با شمارة 4 مشخص می شود و باید شامل این بخشها باشد:

الف. نشان دادن روش اثبات فرضیه یا پاسخ به پرسش 

ب. دفاع از فرضیه یا پاسخ با نظرات مستدل

ج. بیان نظرات و دیدگاههای مخالف

د. بیان اهمیت یا نحوه تاثیر موضوع  بر مخاطب

هـ. بیان یک پیشگویی یا واقعیت قابل توجه مرتبط با موضوع  

و. پیشنهاد موضوعات جدید به پژوهشگران آینده

- یادداشت­ ها: شامل ِپیوست­ها، ضمائم، پی­ نوشت­ها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله نیست امّا در روشن ساختن موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می­رسد. (با قلم اندازه 12 تایپ شود)

ج: شیوه­ نامۀ مورد قبول مجله و روش ارجاع منابع مختلف

شیوه نامه مورد تایید این مجله، آخرین ویرایش شیوه نامه ارجاع انجمن زبان مدرن (MLA) می باشد و از نویسندگان محترم انتظار می­ رود که در تدوین مقالة خود، موارد زیر را دقیقا لحاظ نموده و مقاله خود را از طریق سایت مجله ارسال فرمایند.

1- ارجاعات درون متنی: ارجاعات در داخل متن به صورت (نام خانوادگی مؤلّف، شمارۀ صفحه) و منابعی که بیش از دو مؤلف دارند، به صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران، شمارۀ صفحه) آورده­ شود. در مورد منابع غیر‌فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود.

- ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ «همان» استفاده شود: (همان: 50)

- نقل‌قول‌های مستقیم، داخل گیومه فارسی «» قرار داده شوند و نقل قول­های بیش از چهل واژه، به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم ‌سانتی‌متر) از طرف راست و (با قلم شمارة 12) درج شود.

- نقل قول خلاصه یا استنباط­ شده، به شکل مثال نوشته شود: (ن.ک: شفیعی،1375: 71) 

- نقل قول برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشته شود: (ایگلتون، به نقل از مخبر،1371: 5-144)

2- روش تنظیم فهرست منابع؛ فقط منابعی که در متن مقاله به آنها ارجاع داده شده است در پایان مقاله و قبل از چکیده انگلیسی به صورت الفبایی طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA) و به شرح زیر نوشته شود:

1- انواع کتاب « طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA)»

الف- کتاب اصلی از یک نویسنده

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده: عنوان کتاب (به صورت ایرانیک). محل نشر: ناشر. نوبت چاپ. سال نشر.

مثال= حافظ نیا، محمد رضا: مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت. چاپ نوزدهم، 1392.

ب- کتاب اصلی از دو نویسنده

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم: عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت چاپ. سال نشر.

مثال= نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم: روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران: نشر ارسباران، چاپ پنجم، 1388.

ج- کتاب اصلی از سه نویسنده و بیشتر

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و دیگران: عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت چاپ. سال نشر.

مثال= رضوی، مصطفی و دیگران: بازکاوی روش تحقیق آمیخته، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1392.

د- کتاب ترجمه شده

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده: عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر: ناشر. نوبت چاپ. سال نشر.

مثال= ضیف، شوقی: تاریخ و تطور علوم بلاغت. ترجمه محمدرضا ترکی. تهران: سمت. چاپ اول. 1383.

هـ- کتاب اصلی چند جلدی

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده: عنوان کتاب. شماره مجلد استفاده شده. محل نشر: ناشر. نوبت چاپ. سال نشر.

مثال= سید حسینی، رضا: مکتبهای ادبی. جلد دوم. تهران: نگاه. چاپ چهاردهم. 1385.

و- کتاب اصلی با ویرایش بعدی

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده: عنوان کتاب. نوبت ویرایش. محل نشر: ناشر. نوبت چاپ. سال نشر.

مثال= دلاور، علی: روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، ویراست چهارم. تهران: ویرایش، چاپ چهلم. 1392.

ز- کتاب اصلی بدون نویسنده

عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. سال نشر.

مثال= دایره المعارف ایندیانا، نیویورک: سام رست. 1993.

ح- کتابهای مقدس ( قرآن )

درون متنـی= ( قرآن، نام سوره، شماره آیه) مثال= ( قرآن، نور: 35)

قرآن کریم. نام مترجم. محل نشر: ناشر. نوبت چاپ. سال نشر.

مثال=  قرآن کریم، ترجمه محمد مهدی فولادوند، تهران: دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی)، چاپ اول، 1373.

ط- کتابهای مقدس ( تورات و انجیل )

درون متنـی= (عنوان نسخه کتاب مقدس، باب/سفر، شماره آیه) مثال= ( انجیل متی6: 18)

عنوان دقیق نسخه کتاب مقدس. نام ویراستار/مصحح. محل نشر: ناشر. نوبت چاپ. سال نشر.

مثال= انجیل متّی؛ عهد جدید، تهران: انجمن کتاب مقدس ایران، چاپ سوم، 1363.

ی- کتابهای مرجع (دایره المعارف، فرهنگ لغت و.... چاپی)

درون متنـی= (نام خانوادگی نویسنده، «مدخل») مثال= ( معین، «سایکولوژی» )

نام خانوادگی مولف، نام. "مدخل" نام فرهنگ/دایره المعارف، نوبت ویرایش. سال نشر.

مثال= معین، محمد: "سایکولوژی" فرهنگ فارسی، چاپ بیست و ششم، 1388.

ک- کتابهای مرجع (دایره المعارف، فرهنگ لغت و.... برخط)

درون متنـی= (نام خانوادگی نویسنده، «مدخل») مثال= ( خراسانی،  «جعاله» )

نام خانوادگی مولف، نام. "مدخل" نام فرهنگ/دایره المعارف، تاریخ آخرین ویرایش. تاریخ دسترسی.

 مثال= خراسانی، علی. "جعاله" دانشنامه موضوعی قرآن، ویرایش 1393. دسترسی 18 فروردین 1394.

2- انواع مقاله « طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA)»

الف- مقاله از مجله چاپی

نام خانوادگی نویسنده، نام "عنوان مقاله" نام مجله، ناشر، دوره، شماره، (سال نشر): شماره صفحات مقاله

مثال= شبستری، معصومه: " گذری بر اشعار و خطبه های زبان رسای علوی؛ عمار یاسر" مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره 52، شماره 164، (1381): 366- 349.

ب- مقاله از مجله علمی الکترونیک

نام خانوادگی نویسنده، نام "عنوان مقاله" نام مجله، ناشر، دوره، شماره، (سال نشر): شماره صفحات مقاله

مثال= شبستری، معصومه: " البناء الفنی فی خماسیة «مدن الملح» الروائیة لعبدالرحمن منیف" مجله ادب عربی، دانشگاه تهران، دوره 3، شماره 4، (1390): 28-1.

3- منابع غیر چاپی « طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA)»

الف- پایان نامه کارشناسی ارشد

نام خانوادگی نویسنده، نام: عنوان پایان نامه. پایان نامه کارشناسی ارشد. نام دانشگاه. سال دفاع.

مثال= شبستری، معصومه: مفاهیم و ارزشهای انسانی در شعر ابوالقاسم ‌الشابی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران. 1375.

ب- پایان نامه دکترای تخصصی

نام خانوادگی نویسنده، نام: عنوان رساله. رساله دکترا . نام دانشگاه. سال دفاع.

مثال= روشنفکر، کبری: بحران سیاسی اجتماعی انسان در ادبیات معاصر لبنان و سوریه، رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس تهران. 1378.

4- منابع الکترونیک « طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA)»

الف- وبسایت جامع یا پرتال

درون متنـی= (نام خانوادگی نویسنده/ ویرایشگر/ مترجم/عنوان مطلب) مثال= (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

نام خانوادگی نویسنده یا ویرایشگر یا مترجم، نام (در صورت وجود): عنوان مطلب. تاریخ آخرین به روز رسانی. نام صاحب امتیاز پرتال. نوع وبسایت. تاریخ نگارش مطلب (در صورت وجود). تاریخ دسترسی

 مثال= نقد و بررسی فیلم تک خال در چاله، به روز رسانی 5 اسفند 1393. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال تخصصی. 18 اسفند 1393. 17 فروردین 1394.

ب- وبسایت شخصی یا صفحه شخصی اینترنتی

درون متنـی= (نام خانوادگی نویسنده/ ویرایشگر/ مترجم/عنوان مطلب) مثال= (لاریجانی)

نام خانوادگی نویسنده یا ویرایشگر یا مترجم، نام (در صورت وجود): عنوان مطلب. تاریخ آخرین به روز رسانی. نام صاحب امتیاز پرتال. نوع وبسایت. تاریخ نگارش مطلب (در صورت وجود). تاریخ دسترسی

 مثال= رفع مشکلات مسلمان در گرو وحدت، به روز رسانی 15 اسفند 1393. پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی لاریجانی، پرتال تخصصی. 18 اسفند 1393. 17 فروردین 1394.

ج- وبلاگ یا اتاق گفتگو

درون متنی= (نام خانوادگی نویسنده) مثال= ( عظیمی)

نام خانوادگی نویسنده، نام "عنوان مطلب" عنوان وبلاگ یا اتاق گفتگو، نام صاحب امتیاز، نوع سایت (وبلاگ، اتاق گفتگو و...) تاریخ دسترسی

مثال= عظیمی، کاظم "تصویب تاسیس مقطع دکترای تخصصی در گروه" گروه زبان و ادبیات عربی واحد خرم آباد ( ارشد و دکترا)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، وبلاگ اطلاع رسانی، دسترسی 17 فروردین 1393.

5- ارتباطات شخصی- « طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA)»

الف- ایمیل شخصی

درون متنـی= (نام خانوادگی نویسنده) مثال= ( رحیمی)

نام خانوادگی نویسنده، نام "موضوع ایمیل" نام و نام خانوادگی گیرنده ایمیل، تاریخ ارسال ایمیل. ایمیل شخصی.

 مثال= رحیمی، پیمان "درخواست ارسال اشعار" پویا امیری، 20 دیماه 1393. ایمیل شخصی

ب- مصاحبه شخصی

درون متنی= (نام خانوادگی مصاحبه شونده) مثال= (کاتوزیان)

نام خانوادگی مصاحبه شونده، نام. مصاحبه شخصی. تاریخ مصاحبه

 مثال= کاتوزیان، ناصر. مصاحبه شخصی. 4 مرداد 1390.

ج- ارائه شفاهی (سخنرانی، سمینار علمی، همایش و.. )

درون متنـی= (نام خانوادگی سخنران) مثال= ( ملکیان)

نام خانوادگی ارائه دهنده، نام. "موضوع" مجری/برگزارکننده. محل برگزاری. تاریخ برگزاری. نوع ارائه (سخنرانی، سمینار علمی، همایش، سمپوزیوم، نطق، خطبه و... )

مثال= ملکیان، مصطفی. "فلسفه برای زندگی" گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. 27 و 28 آبان ماه 1392. سخنرانی علمی

6- آثار ادبی- « طبق شیوه نامه انجمن زبان مدرن (MLA)»

الف- شعر از دیوان خودِ شاعر

درون متنی= (نام خانوادگی شاعر، شماره صفحه) مثال= (سپهری، 26)

نام خانوادگی شاعر، نام. "نام شعر" نام مجموعه اشعار/دیوان. محل نشر: ناشر. سال نشر. صفحه/ صفحات شعر مورد نظر.

 مثال= سپهری، سهراب. "زندگی خواب ها"  هشت کتاب. تهران: کتابخانه طهوری. چاپ پنجم. 1363. 36- 20

ب- شعر از گلچین اشعار چند شاعر

درون متنـی= (نام خانوادگی شاعر، شماره صفحه) مثال= ( سپهری 87)

نام خانوادگی شاعر، نام. "نام شعر" نام مجموعه اشعار/دیوان. نام و نام خانوادگی مولف. محل نشر: ناشر. سال نشر. صفحه/ صفحات شعر مورد نظر.

مثال= سپهری، سهراب. "صدای پای آب" شکفتن‌ها و رستن‌ها: منتخب شعر معاصر ایران. فریدون مشیری. تهران: انتشارات سخن. 1378. 90- 82

ج- داستان کوتاه از مجموعه داستان خودِ نویسنده

درون متنـی= (نام خانوادگی نویسنده، شماره صفحه) مثال=            (پیرزاد، 6)

نام خانوادگی نویسنده، نام. "نام داستان" نام مجموعه داستان. نام و نام خانوادگی ویراستار یا مصحح. محل نشر: ناشر. سال نشر. صفحه/ صفحات داستان مورد نظر.

 مثال= پیرزاد، زویا. "همسایه ها" سه کتاب. تهران: نشر مرکز. چاپ سی و هفتم. 1395. 7-6

د- داستان کوتاه از گلچینِ داستانِ چند نویسنده

درون متنـی= (نام خانوادگی نویسنده داستان، شماره صفحه) مثال= (چخوف 264)

نام خانوادگی نویسنده، نام. "نام داستان" نام مجموعه داستان. نام مولف. محل نشر: ناشر. سال نشر. صفحه/ صفحات داستان مورد نظر.

مثال= چخوف، آنتوان. "غصه" یک درخت، یک صخره، یک ابر. ویلفرد استون؛ نانسی هادلستون پکر؛ رابرت هوپس. ترجمه حسن افشار. تهران: مرکز. چاپ چهارم. 1386. 268-263

نکته:در صورت نبود منبع مورد استفاده شما در موارد فوق الذکر، با مراجعه به آخرین ویرایش شیوه نامه ارجاع انجمن زبان مدرن (MLA) نسبت به ارجاع صحیح منبع مورد استفاده خود اقدام فرمایید.

د- راهنمای کلی نگارش

هر مقاله نیازمند اصلاحات نگارشی و ویرایشی، خصوصاً در به­کارگیری علائم سجاوندی است و لازم است که نویسندۀ محترم بر اساس جزوۀ «دستور خط فارسی» فرهنگستان زبان فارسی، مقاله خود را مورد بازنگری قرار دهند.

لینک دریافت شیوه نامۀ خط فرهنگستان : http://www.persianacademy.ir/fa/das.asp

-از گیومۀ فارسی«» استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی"".

- قبل از پرانتزها و گیومه­ ها، بین کلمۀ قبل و بعد بیرون از پرانتز و گیومه، یکSpace گذاشته شود ولی علامت پرانتزها

و گیومه ­ها به کلمات یا شماره‌های درون آنها چسبیده باشند؛ مثال: این مقاله در مجلّۀ «فرهنگ و رسانه» چاپ شده است.

- کاما، نقطه، دونقطه، نقطه ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ یک Space از کلمات بعدی فاصله داشته باشد.

- کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت ( نام خانوادگی مؤلف: شماره صفحه) آورده شوند.

- برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت «ۀ» استفاده شود:

خانۀ من به جای خانه­ ی من /  نامۀ او به جای نامه­ ی او / زندگی­نامۀ خودنوشت به جای زندگی­نامه­ ی خودنوشت و...

تر کیباتی مثل: زمینه بررسی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا به صورت: زمینۀ بررسی، پیشینۀ تحقیق، رابطۀ خدا نوشته­ شوند.

- در موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می­ شود، علامت تشدید گذاشته­ شود؛ مثال: علی، عِلّی/ مبین، مبیّن

 -  «نیم فاصله» در تمام موارد لازم رعایت شود؛ مثال:

افعال استمراری: «می‌رود» به جای «می رود»، افعال اسنادی مانند «نوشته‌است» به جای «نوشته ‌است»، افعال مرکب مانند «به‌کاربردن» به جای «به‌ کار بردن» و کلمات مرکب مانند «باستان‌شناسی» به جای «باستان شناسی» و...

- «ها»ی جمع، پسوند فعل‌ها، و کلمه‌هایی که از دو یا چند جزء تشکیل شده‌اند، با استفاده از نیم ­فاصله به صورت جدا نوشته ­شوند.

- علامت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حالت نقل قول مستقیم، در داخل گیومه «» قرار داده­­شود:

عبداللطیف طسوجی تبریزی، از فضلای عهد فتحعلی‌شاه و محمّدشاه و اوایل عهد ناصری  است. «این شخص مردی فاضل بوده و تنها اثری که از او به جا مانده‌است، همین ترجمۀ هزارویک‌شب است که آن را به فرمان شاهزاده بهمن میرزا، برادر محمدشاه قاجار، ترجمه کرده‌است.» (بهار، 2535،ج3: 369)

روایت‌شناسی تلاش می‌کند تا توصیفی ساختاری از روایت ارائه دهد تا در نهایت به کشف الگوی عامی برای روایت دست یابد که در حقیقت تولید معنا را ممکن می‌کند. (ن.ک: برتنز،99:1382)

- واو عطف و علامت­های دیگر سجاوندی از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز مشخصات منبع بیاید:

اگرچه تنها اثری که از طسوجی  به جا مانده، همین ترجمۀ هزارویک‌شب است که آن را به فرمان شاهزاده بهمن میرزا ترجمه کرده‌است» (ن.ک: بهار، 2535،ج3، 369)، همین کتاب به تنهایی نشان می­دهد که او «حسن ذوق و استادی تمام داشته‌ و نثری متین و استادانه و در عین حال شیرین و شیوا دارد.» (ناتل خانلری،1369: 109)

روایت‌شناسان غالباً لفظ روایت را به طور خاص به دسته‌ای از آثار خلاقه اطلاق می‌کنند که «زنجیره‌ای از رخدادهاست که در زمان و مکان واقع شده‌است» (لوته،1388: 9) و بیشتر، آن را محدود به قصّه می‌دانند. (ن.ک: احمدی،1370)

- متن خالی از اشتباهات تایپی و املایی باشد.

- رعایت نشانه­ گذاری صحیح متن الزامی است.

  توصیه می شود با مراجعه به شماره قبلی مجله و دانلود یکی از مقالات، از صحت رعایت شیوه نامۀ مجله مطمئن شوید. یادآور می ­شود که رعایت­ نکردن هریک از موارد یادشده، اعم از نکات مربوط به شیوه­ نامه مجله و چارچوب نگارشی، ویرایشی و املاییِ یادشده، مانع تایید مقاله خواهدشد.

 

هـ- یادآوری های مهّم

1- مقاله صرفا از طریق  ثبت نام در سامانة مجله و به صورت الکترونیک ارسال شود.

2- رسم الخطّ مورد قبول مجله و اصول نگارش باید بر اساس آخرین شیوه نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

3-  چنانچه مقاله ای فاقد هر یک از موارد بالا باشد، از دستور کار خارج می شود.

4 – حقّ چاپ هر مقاله،پس ­از پذیرش­ محفوظ­ است­ و نویسندگان در ابتدای ارسال مقاله متعهّد می شوند تا مشخّص شدن وضعیّت مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود، هیات تحریریّه در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار است .

5- مجله در اصلاح مقالاتی که نیاز به ویرایش داشته باشند،آزاد است.

6-آراء و نظریّه های مندرج در مجله، مبیّن نظر مدیران مجله و اعضای هیات تحریریه نیست.