انتشار شماره اول فصلنامه در تابستان 99

به اطلاع علاقمندان به حوزه تعامل ادبیات و جامعه می رساند در نظر است- به لطف حق-  شماره نخست فصلنامه مطالعات ادبیات و جامع در تابستان سال جاری منتشر شود، لطفا در اسرع وقت نسبت به ارسال مقالات خود اقدام کنید و به علاقمندان نیز اطلاع رسانی فرمایید.